Đại học Quốc Gia

Đại học Quốc Gia


Thông tin dự án:
  • 0
  • Tháng Ba 17, 2016

Địa điểm xây dựng:    Xã Đông Hoà, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.